НИТХ-д МАН, АН-аас нэр дэвшигчид
2016-05-10 03:51 | Сэтгэгдэлгүй

НИТХ-д МАН, АН-аас нэр дэвшигчид

Аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын цаг хугацааны үлгэрчилсэн хуваарь
2013-04-19 07:34 | Сэтгэгдэлгүй

Аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын цаг хугацааны үлгэрчилсэн хуваарь

Орон Нутгийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын цаг хугацааны хуваарь 2008
2013-04-19 07:33 | Сэтгэгдэлгүй

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо сонгуулийн дүнг 7 хоногт багтаан хэлэлцэж, Хуралд өргөн мэдүүлж, энэ тухай Сонгуулийн ерөнхий хороо болон олон нийтэд 7 хоногийн дотор мэдээлнэ.

Аймаг, Нийслэл, Сум, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн хуулийг хэрэгжүүлэх цаг хугацааны хуваарь
2013-04-19 07:32 | Сэтгэгдэлгүй

Ажлын болон баяр ёслолын бус өдөр 7.00-22.00 цагийн хооронд санал авах байранд авна. (УИХ-ын 2004 оны 09 сарын 22 өдрийн 15 тогтоол, Хуулийн 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг)

Бусад мэдээ