Өнөөдөр цахилгаан хязгаарлах газрууд
2014-09-13 08:56 | Сэтгэгдэлгүй

"Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК-иас урсгал засварын ажил хийж буй шалтгаанаар нийслэлийн хэрэглэгчдийн цахилгааныг хэсэгчлэн хязгаарлаж байгаа. Тус ажлын хүрээнд маргааш

АШИГЛАЛТ, ЗАСВАРЫН СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ
2013-04-19 06:41 | Сэтгэгдэлгүй

Япон улсын Ядуурлыг бууруулах сангийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж байгаа “Хөдөөгийн орлого багатай хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүчний үйлчилгээг сайжруулах туршилтын төсөл”-ийн хүрээнд “Буцах газардуулгатай нэг дамжуулагчийн системийн ашиглалт засвар үйлчилгээний сургалт” 2013 оны дөрөвдүгээр сарын 18-ны өдөр Улаанбаатар зочид буудалд эхэллээ.

Бусад мэдээ