Сонгуулийн урьдчилсан дүн: Х.Баттулга 610 541, М.Энхболд 496 840 санал авчээ
2017-07-08 05:31 | Сэтгэгдэлгүй

Сонгуулийн урьдчилсан дүн: Х.Баттулга 610 541, М.Энхболд 496 840 санал аваад байна

Бусад мэдээ