Шинэ мэдээлэл

Загас толгойноосоо мууддаг

Ийм л нэг үг байдгийг өнөөгийн Монгөлын төрийн албаны уруудалтай яг дүйж бодмоор болжээ. Төр ариун байх нь албыг нь хашиж байгаа хүмүүсийн ажлын хариуцлага хийгээд, ёс зүйтэй холбоотой асуудал мөнөөс мөн.


Холбоос


Фэйсбүүкд бидэнтэй нэгдээрэй